Motiverande Samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod inom hälso- och sjukvården samt psykoterapi som syftar till att öka en persons motivation och beredskap för förändring. Genom att använda en stödjande och icke-konfronterande approach hjälper MI individer att utforska sina egna tankar och känslor kring förändring och att hitta sin egen inre motivation att ta steg mot […]